1 50%

Rina Ishihara một cô vợ xinh xắn và làm việc ở một khách sạn nho nhỏ ở thành phố hoa lệ. Sau mọi thứ thì cô bắt đầu ở lại và những thứ ở nhà cô bị hư hỏng rất nặng và cần phải khắc phục sửa chữa, cô gọi anh thợ điện lại và sửa sang nhưng không ngờ đây là lần sai lầm của cô khi bị hiếp dâm và cô nhớ suốt đời..

Cô vợ ngoan và anh thợ điện may mắn

Cô vợ ngoan và anh thợ điện may mắn