1 0%

Lấy chồng cũng được 5 năm rồi … Lần đầu lấy chồng, tôi nghĩ mình không cần tiền, nhưng … tôi chưa có nhiều công việc ở ngoại thành như vậy. thị trấn cô đơn, và bây giờ tôi đang sống bằng cách nào đó hàng ngày Và … Tôi không còn quan hệ tình dục với chồng như trước nữa … Tôi đang làm gì đó vì tôi không có liên quan gì đến nhau. .. Tôi đã trải qua những ngày đó … Tôi chỉ già đi và tôi sẽ sống ở thị trấn này mà tôi đã từ bỏ …

Tên sếp đồi bại chuốc say chồng gạ tình vợ nhân viên vụng trộm

Tên sếp đồi bại chuốc say chồng gạ tình vợ nhân viên vụng trộm