0 0%

Tôi kết hôn được ba năm và vợ chồng tôi hạnh phúc. Một ngày nọ, mẹ tôi Unlaw suy sụp và phải nhập viện, nhưng chồng tôi, người có mối quan hệ không tốt với mẹ tôi, nói rằng anh ấy sẽ không hỗ trợ tài chính, và tôi đã chịu trách nhiệm về việc đó. Tôi cần rất nhiều tiền ngay lúc này, vì vậy tôi quyết định làm việc trong một hộp đêm mà không nói với chồng. Rồi vài tháng sau, khi tôi cuối cùng hy vọng có thể thoát khỏi chi phí bệnh viện, lựa chọn thông thường của chúng tôi là khi đến khách sạn và đoàn tụ với bạn bè khi còn là sinh viên …

Vợ bán dâm cho bạn học để chăm sóc cho chồng

Vợ bán dâm cho bạn học để chăm sóc cho chồng